top of page
LACU NAMI_logo_dokumentu

Tehniskās apsekošanas atzinums

Jaunajiem klientiem bez maksas

  • Vispārīgās ziņas par ēku

  • Situācijas apraksts

  • Teritorijas labiekārtojums

  • Būves daļu apraksts

  • Iekšējo inženierkomunikāciju un iekārtu pārbaude

  • Lāču nami patur tiesības apsekošanas uzdevumā norāda objektā veicamo apsekošanas darbu apjomu un, ja nepieciešams, to detalizācijas pakāpi.

  • Apsekošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana".

Kontakti

SIA "Lāču nami"

Reģ.Nr. LV50103296831

Birojs: +371 67223077
E-pasts: info@lacunami.lv
Lapu iela 15-2A, Rīga, LV-1002
P O T C P 9:00-18:00

Paldies par interesi, drīzumā ar Jums sazināsimies!

Pieprasiet detalizētu piedāvājumu!

bottom of page