top of page

Apsaimniekošanas dokumenti

un iesniegumu paraugi

Dokumenti

Dokumenti

Jūs regulāri saņemat mūsu gatavotus rēķinus, atskaites, pārskatus un citus dokumentus. Mēs rūpējamies, lai tie būtu estētiski  un saprotami.

rek paraugs.png
rēķins.jpg

Rēķina

paraugs

Krāsainu komunālo pakalpojumu rēķinu no Lāču nami Jūs saņemat katru mēnesi

atsk paraugs.png

Ceturkšņa atskaite

Atskaites ietver informāciju par debitoriem, kreditoriem un mājas finanšu atlikumu.

LN-doc-01.png
lig paraugs.png

Līguma

paraugs

Līgumā Jūs atradīsiet atbildi uz visiem Jums aktuālajiem jautājumiem.

aptaujas anketa.jpg
aptaujas anketa.jpg

Aptaujas anketa

Mēs nodrošināsim mājas pārņemšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām.

vizuāla apsekošana.jpg
vizuāla apsekošana.jpg

 Apsekošanas
akts

Dzīvojamās mājas vizuālās apsekošanas akts

darbu realizācijas plāns.jpg
darbu realizācijas plāns.jpg

Darbu plāns

Plāns sastādīts balsoties uz Pieņemšanas - nodošanas aktu un atzinumiem gada griezumā.

Iesnegumi

Iesniegumi

Jūs būsiet ilgstošā prombūtnē, iespējams kavēsiet maksājumus vai vēlaties rēķinu ar īrnieka vai nomnieka rekvizītiem? Atsūtiet iesniegumu!

Par prombūtni.png

Par ilgstošu prombūtni

Jums nebūs jāuztraucas par skaitītāju rādījumu laicīgu nodošanu. 

Par ligumsoda atcelsanu.png

Par līgumsoda atcelšanu

Jā, tas ir iespējams, ja Jums ir bijušas īslaicīgas grūtības ar maksājumiem.

Par adresāta maiņu.png

Par rēķina adresāta maiņu

Ja Jūsu īrnieks vai nomnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem Jūsu vietā.

svitra-grey-03_edited.png
bottom of page