Papildu pakalpojumu cenrādis

dzīvokļu īpašniekiem

 

Pakalpojumi

Trīspusējās vienošanās noslēgšana par rēķina adresāta maiņu 

€50.00

Otrreizēja brīdinājuma sagatavošana 

€15.00

Informācijas pieprasījums no Zemesgrāmatas par dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku 

€15.00

Juridiskie pakalpojumi un ārpustiesas piedziņas procesa organizēšana 

€70.00/h*

Parādu piedziņas process, uzsākot tiesvedību 

€100.00/h*

Biedrības dibināšana namu apsaimniekošanai 

€200.00

Kopsapulces protokola vai aptaujas sagatavošana 

€60.00

Projektu vadības pakalpojumi

5% - 10% no projekta vērtības

Papildus ārpuskārtas pārvaldīšanas pārskatu sagatavošana 

€70.00/h*

 

Tehniskā dienesta pakalpojumi, minimālā maksa 

€40.00/h**

Visu pakalpojumu cenas norādītās neieskaitot pievienotās vērtības nodokli!

* Stundas likme tiek aprēķināta arī par nepilnas stundas darbu.

** Stundas likme tiek aprēķināta arī par nepilnas stundas darbu, bet ne mazāk kā 40 EUR