top of page

Papildu pakalpojumu cenrādis

dzīvokļu īpašniekiem

cenrādis

Pakalpojumi

Trīspusējās vienošanās noslēgšana par rēķina adresāta maiņu 

€50.00

Otrreizēja brīdinājuma sagatavošana 

€25.00

Informācijas pieprasījums no Zemesgrāmatas par dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku 

€25.00

Juridiskie pakalpojumi un ārpustiesas piedziņas procesa organizēšana 

€90.00/h*

Parādu piedziņas process, uzsākot tiesvedību 

€110.00/h*

Biedrības dibināšana, dzīvokļu īpašnieku kopības reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā

€200.00

Kopsapulces protokola vai aptaujas sagatavošana 

līdz €100.00

Projektu vadības pakalpojumi

5% - 10% no projekta vērtības

Papildus ārpuskārtas pārvaldīšanas pārskatu sagatavošana 

€70.00/h*

 

Tehniskā dienesta pakalpojumi, minimālā maksa 

€45.00/h**

Visu pakalpojumu cenas norādītās neieskaitot pievienotās vērtības nodokli!

* Stundas likme tiek aprēķināta arī par nepilnas stundas darbu.

** Stundas likme tiek aprēķināta arī par nepilnas stundas darbu, bet ne mazāk kā 45 EUR

*** Ienākošie maksājumi ir bezmaksas vai saskaņā ar SEB cenrādi: 

https://www.seb.lv/sites/default/files/price_list/VPC_JUR_Lat.pdf

bottom of page