top of page
  • Ilva Staņeviča

Ugunsdrošības sistēmas ieviešana daudzdzīvokļu mājai


Ugunsgrēka atklāšanas un dzēšanas sistēmu iekļaušana daudzdzīvokļu māju drošības pasākumos ir būtiska visaptverošai aizsardzībai gan pret tīšiem draudiem, gan neparedzētām ārkārtas situācijām. Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, iedzīvotāju drošības nodrošināšana ēkās ir galvenā prioritāte.Šajā rakstā tiek izpētītas un aktualizētas 3 sistēmas un procedūras, kuras, namu apsaimniekotāji un māju pārstāvji, var ņemt vērā un ieteikt, izvietot daudzdzīvokļu namu koplietojamās telpās, māju iedzīvotājiem.


Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas:

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ir būtiskas agrīnai ugunsgrēka atklāšanai un brīdināšanai. Latvijā šīs sistēmas parasti ietver dūmu detektorus, siltuma sensorus un manuālos izsaukumus, kas stratēģiski izvietoti visā ēkā. Latvijas normatīvie akti, īpaši tie, kas noteikti Ugunsdrošības likumā 5.5. punktā “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmās”, nosaka standartus un prasības ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmu uzstādīšanai, apkopei un testēšanai ēkās.


Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas:

Automātiskām ugunsdzēsības sistēmām, piemēram, sprinkleru sistēma, ir būtiska nozīme ugunsgrēku ierobežošanā un dzēšanā pirms to saasināšanās. Latvijā šīs sistēmas bieži tiek uzstādītas paaugstinātas riska zonās, kā, piemēram, tirdzniecības centru virtuvēs, serveru telpās, noliktavās. Šīs sistēmas ir paredzētas, lai automātiski aktivizētos, kad tiek atklāts karstums vai liesmas, izdalot ūdeni vai uguns slāpēšanas līdzekļus, lai kontrolētu uguns izplatīšanos.


Avārijas apgaismojums un izejas zīmes:

Ugunsgrēka vai citu ārkārtas situāciju gadījumā, kas izraisa elektrības padeves pārtraukumus, avārijas apgaismojums un izejas zīmes ir būtiskas, lai nogādātu pasažierus drošībā. Latvijā avārijas apgaismojuma sistēmas ir noteiktas likumos “Ugunsdrošības normas” punktā 5.7. “Avārijas un evakuācijas apgaismojums , un tām ir nepieciešams apgaismot evakuācijas ceļus, izejas durvis un avārijas izejas. Papildus ir uzstādītas skaidri redzamas izejas zīmes ar piktogrammām, kas norāda evakuācijas ceļus, lai atvieglotu drošu izkļūšanu ārkārtas situācijās.


Ugunsdrošības apmācība un procedūras:

Papildus fiziskajām ugunsdrošības un dzīvības drošības sistēmām, visaptverošas ugunsdrošības apmācības un ārkārtas procedūras ir būtiska ēku drošības sastāvdaļa Latvijā. Ēku īpašnieki, kopienas un apsaimniekotāji ir atbildīgi par ugunsdrošības plānu izstrādi un ieviešanu, regulāru ugunsdzēsības mācību veikšanu un to, lai iedzīvotāji būtu atbilstoši apmācīti evakuācijas procedūrās un ugunsgrēka novēršanas pasākumos.

Latvijā ugunsdrošības integrācija daudzīvokļu namos ir neatņemama dzīvības aizsardzība, īpašuma aizsardzība un ārkārtas situāciju seku mazināšana. Ieviešot ugunsgrēka atklāšanas, dzēšanas, avārijas apgaismojuma un evakuācijas sistēmas,  tiek efektīvi reaģēts uz ugunsgrēkiem un citiem dzīvībai bīstamiem incidentiem. Atbilstība Ministru kabinetu noteikumiem un standartiem nodrošina šo sistēmu uzticamību un efektivitāti, veicinot drošības un noturības kultūru Latvijas daudzdzīvokļu namu kopienās.

 

26 views

Comentarios


bottom of page