top of page
  • Andris Citko

Proporcionalitātes princips, nosakot maksu par kopīpašuma daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Updated: Mar 15, 2023


Latvijas Republikas Senāta

Civillietu departamenta

2017.gada 29.augusta

SPRIEDUMS

Lieta Nr. C30729910, SKC-138/2017


2. Dzīvokļu īpašnieku kopībai piešķirtā kompetence noteikt maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nenozīmē dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības atkāpties no likumā noteiktā proporcionalitātes principa, kas ierobežo vairākumā esošo kopīpašnieku iespēju viņu atsevišķajā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas uzturēt uz citu kopīpašnieku rēķina.

105 views0 comments

Comments


bottom of page