top of page
  • Andris Citko

Kā apsaimniekot ēku, nodibinot dzīvokļu īpašnieku biedrību?

Biedrības dibināšana kvalitatīvas kopīpašuma apsaimniekošanas nodrošināšanai nav obligāti nepieciešama, taču tā ir labākā izvēle uzkrājumu veidošanai nākamajiem remontdarbiem. Apsaimniekotājiem mainoties uzkrājumi vienmēr būs drošībā.Biedrības dibināšanai

nav nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Biedrību var dibināt saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem, biedrības sastāvā jābūt vismaz diviem biedriem. Pati biedrības dibināšana automātiski nenozīmē, ka biedrība kļūst par ēkas pārvaldnieku, tādēļ pēc biedrības nodibināšanas dzīvokļu īpašnieku kopība var ierosināt un tā var izlemt par uzdevuma došanu biedrībai veikt ēkas kopīpašuma daļas pārvaldīšanu.  Šāda uzdevuma došana notiek saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumiem par dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci (16. pants), lēmumu pieņemšanas kārtību (18. pants). Lēmuma pieņemšanai par pārvaldīšanas uzdevuma došanu (likuma 16. panta 2. daļas 5. 6. 7. 8. 9. 10. punkts) nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.


Biedrībai uzņemoties organizēt

visas apsaimniekošanas darbības tā saskarās ar daudz dažādiem kdienas izaicinājumiem - darbinieki,grāmatvedība, finanšu vadība, juridiskie jautājumi, tehniskās lietas, inženierkomunikācijas u.c. Nepieredzējušiem īpašniekiem ikdienā veikt šādas darbības var izrādīties par smagu. Tāpēc labāk jau biedrības dibināšanas laikā padomāt par sadarbību ar kādu no apsaimniekotājiem un vienoties par atsevišķu pakalpojumu iegādi.


Abpusēji izdevīgākā sadarbības forma

tomēr ir kad, īpašniekiem nodibinot biedrību un izraugoties apsaimniekotāju, tam tiek uzticēts veikt pārvaldīšanas uzdevumu un uzņemties atbildību pilnā apmērā. Šādā gadījumā biedrība kālpo kā lēmēj institūcija, kontroles institūcija un finanšu uzkrāšanas vieta. Tiesa šāds sadarbības modelis no apsaimniekotāja prasa pilnīgu naudas plūsmas caurspīdīgumu apsaimniekošanas procesā un pilnīgas finanšu atskaites katru ceturksni. Īpašnieku pienākumos paliek tikai regulāra ceturkšņa atskaišu kontrole, pašiem neiesaistoties ikdienas rutīnas darbā.

2,451 views

Comentários


bottom of page