top of page
  • Andris Citko

Ko darīt, ja iepriekšējais pārvaldnieks nenodod mājas lietu un uzkrājumus.

Updated: Sep 6, 2021

Par mājas lietas un uzkrājumu pārņemšanu ir pilnībā atbildīgs Jūsu jaunais pārvaldnieks! Taču gadījumos, kad iepriekšējais apsaimniekotājs šo savu pienākumu nepilda, bez Jūsu atsevišķa pilnvarojuma un finansējuma pozitīvu rezultātu sasniegt ir grūti.Īpašniekiem ir svarīga apsaimniekošanas nepārtrauktība!


Mājas lietas vešanas kārtību nosaka MK 908, bez šīs dokumentācijas Jūsu jaunajam pārvaldniekam viss ir jāsāk no jauna, kas prasa papildu laiku un finanšu resursus. Piemēram, ja mājas lietā ir iepriekš gatavots tehniskās apsekošanas atzinums un tas netiek nodots jaunajam apsaimniekotājam, tad visdrīzāk jau tuvākajā laikā būs jāpasūta jauns. Līdzīigi ir ar finanšu atlikumu nodošanu. Finanšu atlikums nav tikai uzkrājumu fonda līdzekļi, tās ir arī visas mājas dzīvokļu īpašnieku kopības saistības un prasījumi pret atsevišķiem īpašniekiem. Tikai korekti pārņemot šo finanšu atlikumu ir iespējams nodrošināt tiesisku apsaimniekošanas nepārtrauktību, kas nodrošina īpašniekiem savā starpā likumā noteiktās proporcionālās tiesības un atbildību.


Finanšu atlikums nav tikai uzkrājumu fonda līdzekļi, tās ir arī visas mājas dzīvokļu īpašnieku kopības saistības pret piegādātājiem un prasījumi pret atsevišķiem īpašniekiem.

Izbeidzoties apsaimniekošanas uzdevumam (pilnvarojumam) ir tiesības prasīt lietu nodošanu.


Šis process var aizņemt no pāris mēnešiem līdz pat 3 gadiem, ja vienīgā iespēja ir tiesvedības procesa uzsākšana. Pats par sevi tiesas lēmums prasībā par lietu piespiedu nodošanu var izklausīties neizpildāms, taču lietas izskatīšanas procesā ir iespēja izprasīt pierādījumus un aprēķinus un citas nepieciešamās lietas un iespējams tomēr piespiest iepriekšējo apsaimniekotāju noslēgt izlīgumu.

Gadījumos, kad ir jāpārņem arī dzīvokļu īpašnieku kopības saistības pret iepriekšējo apsaimniekotāju, pastiprināta uzmanība jāpievērš visu prasījumu pamatotībai, pārbaudot visus aprēķinus un pamatojošos dokumentus. Kopā ar mājas pārstāvjiem jāizvērtē arī no Uzkrājumu fonda tērēto līdzekļu pamatotību un atbilstību iepriekšējam līgumam.

191 views

Comments


bottom of page