top of page
  • Andris Citko

Kāpēc jāliek attālināti nolasāmie skaitītāji?

Tikai pilnībā vienota patērēto komunālo pakalpojumu uzskaite nodrošina vienlīdzību to apmaksā.


“ Šajā jomā sadarbojamies ar dažādām kompānijām un speciālistiem. Gadu gaitā esam pieredzējuši dažādus risinājumus un organizējuši skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu uzstādīšanu vairākās mājās.”

Mērķi un to sasniegšana - dažādu skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu uzstādīšanas galvenais mērķis ir iegūt pilnībā ticamu, precīzu un regulāru reāli patērēto pakalpojumu uzskaiti. Visi šie aspekti ir vienlīdz svarīgi, jo tikai visi kopā viņi nodrošina īpašniekam tās priekšrocības, kas izriet no šādas sistēmas ieviešanas. Maksimāli laicīgi tiek konstatētas anomālijas (Galvenais ūdens ievadrādītājs ir sabojājies), kas var novest pie nepamatotām izmaksām. Aprēķināto maksājumu sadale garantē, ka apmaksa ir jāveic tikai par saviem reāli patērētiem pakalpojumiem. Katram īpašniekam svarīgākais ir datu ticamība un pārskatāma patēriņa dinamika.

“ Vienotā sistēma, datu ticamība un patēriņa dinamika pa dienām ļauj īpašniekiem līdz minimumam samazināt patērina starpību (zudumus).
32 views
bottom of page