top of page
  • Anete Šidlovska

Sadzīves atkritumu šķirošanaAtkritumu šķirošana veicina vides aizsardzību un resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas ir process, kurā atkritumi tiek klasificēti un atdalīti pēc to veida, sastāva vai pārstrādes iespējām.


Viena no galvenajām atkritumu šķirošanas priekšrocībām ir iespēja atdalīt materiālus, kas ir pārstrādājami un atkārtoti izmantojami, no tiem, kas ir neapstrādājami un jānovieto atkritumu poligonos. Piemēram, šķirojot plastmasas, stikla un metāla atkritumus no kopējiem sadzīves atkritumiem, ir iespējams nodrošināt to pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, tādējādi samazinot atkritumu daudzumu, kuri nonāk izgāztuvēs vai piesārņo vidi.


PAPĪRS | STIKLS | PLASTMASA


Plastmasas, stikla un papīra šķirošana ir būtiska ne tikai vides aizsardzības, bet arī resursu ekonomijas aspektā. Katrs no šiem materiāliem var tikt pārstrādāts un atkārtoti izmantots.


  • Plastmasas šķirošana ļauj atdalīt dažādus plastmasas veidus, kas var atšķirties pēc to ķīmiskā sastāva un pārstrādes iespējām.  • Stikla šķirošana nodrošina, ka stikla atkritumi tiek atdalīti no pārējām vielām, padarot tos piemērotus pārstrādei un jaunu produktu ražošanai.


  • Papīra un kartona šķirošana ir līdzīgi svarīga, lai šos materiālus varētu pārstrādāt un izmantot kā izejvielas jaunu papīra un kartona produktu ražošanai.


BIOLOĢISKIE


Rīgā no 1. marta pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļi, jāsāk uzstādīt brūnos konteinerus bioloģisko atkritumu šķirošanai. Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.712 pašvaldībai ir jānodrošina, ka bioloģiskie atkritumi ir vai nu atdalīti un pārstrādāti rašanās vietā (kompostēti), vai savākti dalīti un nav sajaukti ar citiem atkritumu veidiem. Līdz šim bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošana Rīgā bija brīvprātīga un galvaspilsētā tika uzstādīti vairāk nekā 2000 konteineru.


Bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošana ir svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu. BIO atkritumi, piemēram, pārtikas atliekas, augļu un dārzeņu mizas, sabojājies ēdiens, dzērienu biezumi, kā arī dārza atkritumi, ir bioloģiski sadalāmi un var tikt pārstrādāti, lai ražotu mēslojumu.


BIO atkritumu šķirošana palīdz samazināt vides piesārņojumu. Efektīva šķirošana un kompostēšana ir veids, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ir svarīgi klimata pārmaiņu mazināšanai.
Bioloģisko atkritumu šķirošana prasa savlaicīgu un pareizu šķirošanas procesu, lai novērstu piesārņojumu un nepatīkamu smaku veidošanos. Labi organizēta bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēma ietver gan sabiedrības informētību par pareizu šķirošanu, gan arī atbilstošu infrastruktūru, piemēram, bioloģisko atkritumu konteinerus un to regulāru savākšanu.
Jāpiebilst, ka bioloģisko atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir maksas pakalpojums. Kā to nosaka valstī pieņemtais “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, bioloģisko atkritumu konteineru izvešanas maksa ir 60 % apmērā no atkritumu apsaimniekošanas tarifa pilsētā. 12 views0 comments

Comments


bottom of page